Impresszum

Szimpex Kft.

 

Székhely: 2017 Pócsmegyer, Szigeti út 034/29.

Levelezési cím: 2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 20-22.

 

Képviseli:

Mikó Mária ügyvezető

 

Kapcsolattartási adatok:

Telefon: +36 30 397 9808

E-mail: info@szimpex.hu

 

Cégbejegyzés:

Bejegyezve a cégnyilvántartásban. 

Cégjegyzékszám: 01-09-261016

Adószám: 10805693-2-13​

Jogi Nyilatkozat

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Szimpex Kft. kezeli.

Jelen webhely kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet.

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Szimpex Kft. nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését. A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.

A tartalom miatti felelősség

Szolgáltatóként felelősek vagyunk ezen webhelyek tartalmáért. A szolgáltatók azonban nem kötelesek arra, hogy folyamatosan monitorozzák a benyújtott vagy tárolt információkat, illetve, hogy törvénytelen tevékenységekre utaló bizonyítékokat keressenek. Az információk eltávolítására, vagy az információk használatának letiltására vonatkozó jogi kötelezettségeknek eleget teszünk. Ilyen esetben a felelősségünk csak egy konkrét törvénysértésről való tudomásszerzés időpontjától áll fenn. A törvénytelen tartalmakat a róluk történt tudomásszerzésünket követően azonnal eltávolítjuk.

A hivatkozások miatti felelősség

Ajánlatunk külső harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ezen webhelyek tartalmára nincsen befolyásunk, ezért ezeket a tartalmakat nem tudjuk kontrollálni. A hivatkozott webhelyek szolgáltatói vagy rendszergazdái mindenkor felelősek saját tartalmaikért.

A hivatkozott webhelyeknek a lehetséges törvénysértések szempontjából történő ellenőrzésére a hivatkozás létrehozásakor került sor. A hivatkozás létrehozásának időpontjában törvénytelen tartalmakat nem mutattak ki. A hivatkozott webhelyek tartalmainak állandó monitorozását a törvénysértésre utaló ésszerű jelzések nélkül nem lehet előírni. A törvénytelen hivatkozásokat a róluk történt tudomásszerzésünket követően azonnal eltávolítjuk.

Szerzői Jog

A szolgáltatók ezen webhelyeken megjelentetett tartalmaira és összeállításaira a szerzői jogi törvények vonatkoznak. A szerzői jogi törvény hatályán kívül eső reprodukálás, szerkesztés, terjesztés, vagy bármilyen felhasználás esetén a szerző vagy a kezdeményező írásos engedélye szükséges. Ezen webhelyek letöltései és másolatai csak magáncélú felhasználásra engedélyezettek.

Tartalmainknak a kezdeményező engedélye nélküli, üzleti célra történő felhasználása tilos. Harmadik felek szerzői jogait tiszteletben tartjuk, ha és amennyiben ezen webhelyek tartalmainak kezdeményezője nem a szolgáltató. Harmadik felek jelen webhelyen található hozzájárulásai ilyenként vannak megjelölve. Ha azonban a szerzői jog bármilyen megsértését észleli, kérjük, tájékoztasson bennünket. Az ilyen tartalmakat azonnal eltávolítjuk.

Szellemi Tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, kép, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Szimpex Kft, az erfal GmbH & Co. KG, a weinor GmbH & Co. KG, Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH, Neher Systeme GmbH & Co. KG vagy azok kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

 

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:​

  • kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és

  • módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).